1 דקות קריאה
איך נדע שחברת הניהול מתחזקת את הנכס שלנו כראוי ?

אחת לשנה חברת הניהול עושה דוח בדיקה תקופתי לנכס. זוהי בדיקה שמבוצעת בד"כ לאחר שהדייר החליט להאריך את חוזה השכירות לשנה או יותר. נציג מטעם חברת הניהול יתאם עם הדייר ביקור ויעבור בכל חלקי הבית ויצלם בהתאם.

לאחר הביקור יכין דוח מסכם ובו יפורט מצבו של כל אביזר ותשתיות הבית. הסטאטוס יכול להיות -  תקין, שחוק , דורש תיקון , שבור וכדו'. הדו"ח ילווה בתמונות בסמוך לתיאור.

הדיירים מחויבים להחזיר את הבית באותו מצב שהם קיבלו אותו(למעט בלאי סביר). לפיכך באם יהיו חלקים\ אביזרים \מכשירים בדו"ח שאינם תקינים, הדיירים מחויבים לסדר אותם. בעת סיום חוזה השכירות, באם לא סודרו הליקויים, יקוזז להם עלות התיקון של הליקויים מדמי הביטחון השמורים אצל חברת הניהול ויעברו לבעל הנכס.

מצ"ב לינק דוגמא לדוח כזה.

https://drive.google.com/file/d/1z0FsFeCyEFG0q9JtvlJVkO0lj3Sh6BBy/view?usp=sharing

בהצלחה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.