מסלול יזמי


מסלול יזמי

פירוט המסלול היזמי:

 1. חתימת הסכם התקשרות עם המשקיע.
 2. אפיון דרישות המשקיע.
 3. איתור נכסים.
 4. ניתוח כדאיות לנכסים שאותרו וחישוב סכום הצעה לרכישה.
 5. הגשת הצעות – הגשת הצעה הינה התחייבות לרכישת הנכס בכפוף לתוצאות בדיקת המהנדס.
 6. הצעה התקבלה.
 7. העברת מקדמה לחשבון עו"ד בנאמנות – 10% מסכום הרכישה.
 8. בדיקה של הנכס.
 9. במידה ותוצאות הבדיקה לא טובות ניתן לסגת מהעסקה ולקבל את ה 10% מסכום הרכישה בחזרה.
 10. התקדמות בנושאים המשפטיים – בעיקר עורכי הדין.
 11. העברת 90% מסכום הרכישה לעו"ד בנאמנות.
 12. העברת בעלות של הנכס.
 13. קבלת חזקה והכנת הנכס למגורים.
 14. קבלת הצעות לשיפוץ הנכס.
 15. החלטה על תכולת עבודת השיפוץ.
 16. שיפוץ הנכס.
 17. התקשרות למול חברת ניהול .
 18. שיווק הנכס.
 19. חתימת חוזה שכירות.
 20. הכנסת דייר.