מוצר מוגמר

נכסים משופצים ומושכרים.

מניבים הכנסה חודשית.

פוטנציאל עליית ערך.

אתם הבעלים היחידי של הנכס.

רכישה בפחות מעלות הבניה.

ליווי מלא לאורך כל תהליך ההשקעה.